Slide background

เราเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี เลขที่ 1015556000645

เราได้รับการรับรองสำนักงานบัญชีคุณภาพ เลขที่ 080-02-12-2556-01

เราได้รับใบอนุญาตสำนักงานบัญชีตัวแทน (Tax agent ) เลขที่ 011/2556

Slide background

QUALITY ACCOUNTING FIRM

Certified by The Ministry of commerce

About Us

HomePagesAbout Us

Our Vision

บริษัท สกอลาร์ แอคเคาท์ติ้ง จำกัด เราจะเป็นบริษัทที่ให้บริการบัญชีที่มีคุณภาพ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและทีมงานมืออาชีพ

Who We Are

สำนักงานบัญชี เอ็น เอ เอฟ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2547 โดยคุณนันทกาญจ์ ลิ้มเจริญ ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท สกอลาร์ แอคเคาท์ติ้ง จำกัด ในปี 2556

โดยได้รวบรวมกลุ่มผู้ชำนาญซึ่งมีประสบการณ์มากกว่า 17 ปี ในด้านการวางระบบบัญชี, ด้านการวางแผนภาษีอากร, ด้านการจัดการต้นทุน, ด้านการจดทะเบียนและด้านการใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป(ERP),การบัญชีBOI

ตลอดจนการให้บริการบัญชีออนไลน์ในระบบการประมวลผลแบบคราวด์(CLOUD ACCOUNTING) ผ่าน web browser ใช้ได้ทั้งWindows,Mac,Iphone,Ipad,Smart Phone

ซึ่งบริษัทฯได้รับความไว้วางใจในการเป็นตัวแทนการใช้งานและจำหน่ายโปรแกรมจากบริษัทผู้พัฒนาโปรแกรมและบริษัท ซีเอส ล็อคอินโฟร์ จำกัด(มหาชน)

What We Think

เราบริการลูกค้าโดยทีมงานที่มีประสบการณ์,มีความชำนาญในวิชาชีพและมีความรู้ที่ทันสมัย เราให้ความสำคัญต่อการให้บริการแบบ การให้ความรู้ การเป็นพี่เลี้ยง และการเป็นที่ปรึกษาต่อผู้รับบริการ      ( Education,Coaching & Consulting)

โดยเราจะออกแบบงานบริการบัญชีให้เหมาะสมกับแต่ละกิจการซึ่งมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกัน( On Demand Service)

นอกจากนี้เรายังให้ความสำคัญต่อการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการให้บริการเช่นการทำบัญชีบนอินเตอร์เน็ต

และเรายังต้องการเป็นศูนย์กลางของข้อมูลข่าวสาร,กฏหมายที่เกี่ยวข้อง,การฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs

What We Do

 • เราเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี วันที่ 19/07/2556
 • เราได้รับการรับรองสำนักงานบัญชีคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO9001 ในปี 2013 เลขที่ 080-02-2556-01
 • เราได้รับใบอนุญาตสำนักงานบัญชีตัวแทน (Tax agent ) โดยกรมสรรพากร ในปี 2013 ลำดับที่47 เลขที่ 011/2556
 • ได้รับอนุมัติเป็น  บริษัทที่ปรึกษา สาขาการเงิน ด้านบัญชีและภาษีอากร  โดยศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง เลขทะเบียนที่ปรึกษาที่ 4026 เมื่อเดือน กุมภาพันธ์ 2558
 • เรามีลูกค้าใช้โปรแกรมบัญชีอินเตอร์เน็ตมากกว่า 50 ราย
 • เรามีพนักงานได้รับการอบรมอย่างน้อย 12ชั่วโมงต่อปี ทุกตำแหน่ง

Our Services

เราให้บริการทางบัญชีรูปแบบใหม่ โดยการให้บริการจัดทำบัญชีออนไลน์ในระบบการประมวลผลแบบคราวค์ (การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ) เป็นการให้บริการโปรแกรมบัญชี ผ่าน web browser โดยที่ผู้ใช้งานเสียค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือนและสามารถใช้โปรแกรมได้ตราบเท่าที่ต้องการใช้งาน ทั้งนี้บริษัทฯผู้ให้บริการโปรแกรมบัญชีจะเป็นผู้จัดหาทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน เช่น  Server และ Software เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้โปรแกรมผ่านทาง Internet โดยมีบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ที่ดูแลรักษาข้อมูล  บริษัทฯจะเป็นผู้ฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมบัญชีร่วมกับผู้พัฒนาโปรแกรม

Accounting Services

บริการบัญชี

Accounting Review Services

บริการวางระบบบัญชี

Compilation of financial statements services

บริการบันทึกรายการบัญชี

Bookeeping Services

บริการบัญชีอื่น

Other Accounting Services

Registration services

บริการงานทะเบียน

Registration services

บริการจัดทำวีซ่าและหนังสืออนุญาติ

Visa and Work permit service

บริการขอรับการส่งเสิรมการลงทุน

BOI Registration services

Auditing Services

บริการตรวจสอบบัญชี

Financial Auditing Services

Payroll service

บริการจัดเตรียมเอกสารระบบงานบุคคล

HR document services

บริการจัดทำเงินเดือน

Payroll services

Other Service

บริการสำรวจและวิเคราะห์ ความเป็นไปได้ของโครงการ

(Feasibility Study)

บริการเขียนแผนธุรกิจ

(Business Plan)

บริการจัดหาแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงิน

(Financial Adviser)

Information & Technology services

บริการจำหน่ายโปรแกรมบัญชี

Accounting software services

บริการอบรมการใช้งานโปรแกรมบัญชี

Accounting software training services

บริการด้านพัฒนาเวปไซต์และบริการที่เกี่ยวข้อง

Website Design services

Taxation Services

บริการที่ปรึกษาและวางแผนภาษี

Tax planning and consulting services

บริการด้านภาษีนิติบุคคล

Business tax preparation and review services

บริการด้านภาษีบุคคลธรรมดา

Individual tax preparation and review services

บริการขอคืนภาษี

Tax returns Services

บริการภาษีอากรอื่น

Other tax related services

The Team

ขอให้เราเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของท่าน  เรายินดีให้บริการด้วยความเต็มใจ  ด้วยงานบริการที่ถูกต้อง รวดเร็ว

Nanthakarn Limjarean

CEO / Founder

T : 0-2 540 1281

T : 098 789 2265

M : [email protected]

Skype : ScholarAccounting.Nanthakarn L

Uthumporn Rengmukda(Ann)

Accounting Manager

T : 02 540 1281

M : [email protected]

Skype : ScholarAccounting.Uthumporn R

Sukanya Kangvol

Accounting Manager

T : 02 540 1281

M : [email protected]

Skype : ScholarAccounting.Sukunya K

Apirak Bubthong

Registration Manager

T : 09 1298 4918

M : [email protected]

Skype : ScholarAccounting.Apirak B

Line : apirak.b

Yuwadee Saetiew

Asstance Accounting Manager

T : 02 540 1281

M : [email protected]

Skype : ScholarAccounting.Yuwadee S

Viriya Vongrean

Assistance Online Accounting Manager

T : 02 540 1281

M : [email protected]

Line : scholartraining

Skype : ScholarAccounting.Viriya W

Doungjai

Finance Officer

T : 09 0971 8728

M : [email protected]

Line : scholarfinance

Aor

Admin Officer

T : 09 0971 8728, 02 540 1281

M : [email protected]

Line : scholaradmin

 

SOME OF OUR CUSTOMER

 

  • บริษัท เอช แอนด์ เค เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
  • บริษัท โกไลเกอร์ จำกัด
  • บริษัท สามดีทีวีเทค จำกัด
  • บริษัท สยามเฮิร์บ แอนด์ บิวตี้ จำกัด
  • บริษัท ที แอนด์ ที คอมเมอร์เชียล จำกัด
  • บริษัท ดาต้าวิส เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
  • บริษัท มาลัย กรีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
  • บริษัท อินโนเวทีฟ โซลูชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
  • บริษัท บีเอ็นเค คอมพิวเตอร์ แอนด์ เน็ตเวิร์ค จำกัด
  • บริษัท ดาต้าวิส เทคโนโลยี จำกัด

  • บริษัท เอสพีซี ซีล เอ็นจิเนียริ่ง (1971) จำกัด
  • บริษัท เบรนบาลานซิ่ง จำกัด
  • บริษัท ดี.ดี. อินซูเลชั่น แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด
  • บริษัท เมอริเดียน ออดิโอ จำกัด
  • บริษัท ซี11 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
  • บริษัท อีสเทิร์น ทรีท จำกัด
  • บริษัท สกอลาร์ แอคเคาท์ติ้ง จำกัด
  • บริษัท เอ แอนด์ วาย เน็ทเวิร์ค จำกัด
  • บริษัท วู้ดเวลล์มานูแฟ็คเจอริ่ง จำกัด
  • บริษัท วู้ดเวลล์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

  • บริษัท วี ปารีส เพอฟูม จำกัด
  • บริษัท เดลฟิน โกลบอล จำกัด
  • บริษัท วานร การ์เม้นท์ จำกัด
  • บริษัท กัปตัน ทราเวล เอเจนซี่ จำกัด
  • บริษัท พีพีแอนด์พี เมทัลลิค จำกัด
  • บริษัท ยู ก็อท ทัวร์ จำกัด
  • บริษัท ดรีม แอนด์ เดียร์ ทราเวล จำกัด
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจไอเจ แทรเวล
  • บริษัท โคโค่ อีซี่ จำกัด
  • บริษัท ชมชื่น พัฒนกิจแอนด์ดีไซน์ จำกัด

  • บริษัท ประพันธ์ ฟอร์เวิร์ดเดอร์ จำกัด
  • บริษัทคอนโทรล พลัส จำกัด
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ซี.เซอร์วิส ซิสเต็มส์
  • บริษัท โพนไทร เทคโนโลยี จำกัด
  • บริษัท เจบีแอล พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
  • บริษัท เอ.พี.เพาเวอร์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
  • บริษัท พาวเวสท์ดีไซน์ จำกัด
  • บริษัท วู้ดเวลล์มานูแฟ็คเจอริ่ง จำกัด
  • บริษัท วู้ดเวลล์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
  • บริษัท จีนูอิน ซาวด์ ดีไซน์ แอนด์ มิวสิก จำกัด

   • บริษัท จิระรุ่งเรือง ซัพพลาย แอนด์ ออยล์ จำกัด
   • บริษัท เอ็ม ไฟร์ เซฟตี้ จำกัด
   • บริษัท สยาม แคท ไบเออร์ จำกัด
   • บริษัท อาร์.ทิว.มี. อิมปอร์ต แอนด์ เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
   • บริษัท เอส.วอเตอร์ แอนด์ อีเล็คทริค คอนสตรัคชั่น จำกัด
   • บริษัท บลู ซินเนอยี่ จำกัด
   • บริษัท ภควัต ครีเอชั่น จำกัด
   • บริษัท โฟลว์มาร์ท(ประเทศไทย) จำกัด
   • บริษัท อิงครัตน์ซัพพลาย จำกัด
   • ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคที สุริยา จำกัด

   • บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ฟู้ดส์ ซัพพลาย จำกัด
   • บริษัท อาร์.เอ็น.เอส แล็บ จำกัด
   • บริษัท ซีเมนต์ พรีเมี่ยม กรุ๊ป จำกัด
   • บริษัท ยูนิค มาสเตอร์พีส ไอเดีย จำกัด
   • บริษัท ท๊อป โซลูชั่นส์ เทคโนโลยี จำกัด
   • บริษัท เอช ทู โอ สแควร์ จำกัด
   • บริษัท โซน ปั๊ม เทรดดิ้ง จำกัด
   • บริษัท ฟลายเวิลด์ แทรเวล จำกัด
   • บริษัท แวสว็อคซ์ จำกัด
   • ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิริยะโชติ

   • บริษัท ไทย โปร อินซูเลชั่น จำกัด
   • บริษัท สมาร์ท บิสซิเนส (ประเทศไทย) จำกัด
   • บริษัท เอส พี วอเตอร์ เทค จำกัด
   • บริษัท ออนไลน์ มาร์เก็ตติ้ง แอด จำกัด
   • บริษัท มีนาคอนกรีต จำกัด
   • ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี แอนด์ บี เอ็นจิเนียริ่ง อิควิปเม้นท์
   • บริษัท สปันจ์ แลบส์ จำกัด
   • บริษัท ปัญญมิตร การพิมพ์ จำกัด
   • บริษัท ปฏิญญา เทคโนโลยี จำกัด
   • บริษัท เฮ้าส์ ออฟ เอาล์ จำกัด

   • บริษัท เจ-กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
   • บริษัท เอพีพี เทรดดิ้ง 3035 จำกัด
   • บริษัท ซุงอี่ (ไทยแลนด์) จำกัด
   • บริษัท ดีไลท์ โลจิสติกส์ จำกัด
   • บริษัท โอเคทีม 0405 จำกัด
   • บริษัท นิววิสดอม จำกัด
   • บริษัท พีพีเค ซัคเซส จำกัด
   • บริษัท โคเดียม จำกัด
   • บริษัท ธนานนท์ จำกัด
   • บริษัท ดี อาร์ วัน เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

    • บริษัท เดอะ เทรเชอร์ แอสเซ็ท พลัส จำกัด
    • บริษัท พรีม่า แอสเซ็ท พลัส จำกัด
    • บริษัท เดอะ แอ็คซิส แอสเซ็ท พลัส จำกัด
    • ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกลด์ สตาร์ คาร์ เวิลด์
    • บริษัท เจเอ็ม วิสเทค ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด
    • บริษัท ซีบีบี คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด
    • บริษัท เวมคอน จำกัด
    • บริษัท นันท์ธีรา ไฟน์ไดน์นิ่ง เรสเตอรอง จำกัด
    • บริษัท โนว์ฮาว ทรานสเฟอร์ จำกัด
    • บริษัท ซี.วาย.บี. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

    So...How can we help you?

    Contact us  for solution Tel. 0 2 5 4 0 1 2 8 1   E-mail [email protected]

    scholar accounting