บริการด้านบัญชีภาษีอากร Taxation Services

HomePagesบริการด้านบัญชีภาษีอากร Taxation Services

บริษัท สกอลาร์ แอคเคาท์ติ้ง จำกัด

  • ได้จดทะเบียนนิติบุคคลตามมาตรา11 แห่งพรบ.บัญชี พ.ศ. 2547 เป็นสมาชิกวิชาชีพบัญชี เลขที่ 0105556000645
  • ได้รับรองเป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพตามมาตรฐานการตรวจISO9001 โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 080-02-12-2556-01
  • ได้รับรองใบอนุญาติสำนักงานบัญชีตัวแทน(Tax Agent) จากกรมสรรพากร เลขที่ 11/2556

บริการยื่นแบบภาษีบุคคลธรรมดา

บริการกรอกแบบภาษี
ภงด.91 ค่าบริการท่านละ500บาท
ภงด.90 ค่าบริการท่านละ1000บาท

บริการยื่นแบบ
บริการยื่นแบบทางอินเตอร์เน็ต 100บาทต่อแบบ
บริการยื่นแบบที่สรรพากรพื้นที่ 500บาทต่อแบบ

บริการตรวจการกรอกแบบภาษี
ภงด.91 ค่าบริการท่านละ400บาท
ภงด.90 ค่าบริการท่านละ800บาท

บริการให้คำปรึกษาด้านภาษีบุคคลธรรมดา กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

บริการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล

บริการกรอกแบบภาษี
ภงด.51 ค่าบริการแบบละ3000บาท
ภงด.50 ค่าบริการแบบละ5000บาท

บริการยื่นแบบ
บริการยื่นแบบทางอินเตอร์เน็ต 500บาทต่อแบบ
บริการยื่นแบบที่สรรพากรพื้นที่ 500บาทต่อแบบ

บริการตรวจการกรอกแบบภาษี
ภงด.51 ค่าบริการแบบละ2500บาท
ภงด.50 ค่าบริการแบบละ4000บาท

บริการให้คำปรึกษาด้านภาษีบุคคลธรรมดา กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

บริการขอคืนภาษี

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

scholar accounting