Slide background

สำนักงานบัญชีคุณภาพ สกอลาร์ แอคเคาท์ติ้ง

" เราเชื่อว่าการวางรากฐานบัญชีที่ดีเป็นส่วนสร้างความสำเร็จที่ยั่งยืน "

Slide background

Quality Accounting Practice Certified by The Ministry of commerce

Cloud Accounting Solution

A Member of Federation of Accounting Professions

Tax Agent no.11/2556 Certified by The Revenue Department

WHO WE ARE

สำนักงานบัญชี เอ็น เอ เอฟ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2547 โดยคุณนันทกาญจ์ ลิ้มเจริญ ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท สกอลาร์ แอคเคาท์ติ้ง จำกัด ในปี 2556

โดยได้รวบรวมกลุ่มผู้ชำนาญซึ่งมีประสบการณ์มากกว่า 17 ปี ในด้านการวางระบบบัญชี, ด้านการวางแผนภาษีอากร, ด้านการจัดการต้นทุน, ด้านการจดทะเบียนและด้านการใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป(ERP),การบัญชีBOI,

ตลอดจนการให้บริการบัญชีออนไลน์ในระบบการประมวลผลแบบคราวด์(CLOUD ACCOUNTING) ผ่าน web browser ใช้ได้ทั้งWindows,Mac,Iphone,Ipad,Smart Phone

ซึ่งบริษัทฯได้รับความไว้วางใจในการเป็นตัวแทนการใช้งานและจำหน่ายโปรแกรมจากบริษัทผู้พัฒนาโปรแกรมและบริษัท ซีเอส ล็อคอินโฟร์ จำกัด(มหาชน)

WHAT WE THINK

เราให้บริการลูกค้าโดยทีมงานที่มีประสบการณ์,มีความชำนาญในวิชาชีพและมีความรู้ที่ทันสมัย เราให้ความสำคัญต่อการให้บริการในรูปแบบการให้ความรู้ การเป็นพี่เลี้ยง และการเป็นที่ปรึกษาต่อผู้รับบริการ( Education,Coaching , Consulting) โดยเราจะออกแบบงานบริการบัญชีให้เหมาะสมกับแต่ละกิจการซึ่งมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกัน( On Demand Service) นอกจากนี้เรายังให้ความสำคัญต่อการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการให้บริการเช่นการทำบัญชีบนอินเตอร์เน็ต และเรายังต้องการเป็นศูนย์กลางของข้อมูลข่าวสาร,กฏหมายที่เกี่ยวข้อง,การฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs

WHAT WE DO

– เราเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี วันที่ 19/07/2556

– เราได้รับการรับรองสำนักงานบัญชีคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO9001 ในปี 2013 เลขที่ 080-02-2556-01

– เราได้รับใบอนุญาตสำนักงานบัญชีตัวแทน (Tax agent ) โดยกรมสรรพากร ในปี 2013 ลำดับที่43 เลขที่ 011/2556

– เราได้รับอนุมัติเป็น บริษัทที่ปรึกษา สาขาการเงิน ด้านบัญชีและภาษีอากร โดยศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง เลขทะเบียนที่ปรึกษาที่ 4026 เมื่อเดือน กุมภาพันธ์ 2558

– เรามีลูกค้าใช้โปรแกรมบัญชีอินเตอร์เน็ตมากกว่า 50 ราย

– เรามีพนักงานได้รับการอบรมอย่างน้อย 12ชั่วโมงต่อปี ทุกตำแหน่ง

WHY WE ARE CERTIFIRD ACCOUNTING PRACTICE

Certified by The Ministry of commerce ,Our Services

ACCOUNTING SERVICE

Accounting Review Services, Compilation of financial statements services,Bookkeeping Services, Other Accounting Services

PAYROLL SERVICES

HR document services,Payroll services

INFORMATION & TECHNOLOGY SERVICES

Accounting software services,Accounting software training services, Website Design services

AUDITING SERVICES

Financial Auditing Services

TAXATION SERVICES

Taxation Services, Business tax planning and consulting services,Business tax preparation and review services,Individual tax preparation and review services,Tax returns Services,Other tax related services

REGISTRATION SERVICES

Registration services,Visa and Work permit service,BOI Registration services

Bank Info

ข้อมูลจากหน่วยงานสนับสนุน

เอกสารสำหรับลูกค้าเปิดบริษัทใหม่

DOCUMENTATION

เราเตรียมแบบฟอร์มบัญชี,ตัวอย่างสัญญา,เอกสารสำคัญไว้สำหรับบริการท่าน ฟรี!!

HELP DESK

เรามีเจ้าหน้าที่พร้อมให้คำแนะนำตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00น. ในวันจันทร์ถึงวันเสาร์

SUPPORT FORUM

เรามีบอร์ดตอบคำถามสำหรับ คำถามที่ลูกค้าถามมาบ่อยๆ

CREAT A TICKET

งานบริการเรามีลำดับที่ เพื่อความรวดเร็วและเป็นระเบียบ

scholar accounting